český English Español Francais Polskie Português slovenský
Spray IBIOTEC BIOSANE NF 100 650 ML o wysokiej skuteczności do czyszczenia i usuwania kurzu z układu hamulcowego. Bardzo szybkie odparowanie. Posiada gwarancję, nie zawiera toksycznego n-heksanu, acetonu, rozpuszczalników chlorowanych, aromatów. Zapobiega przedwczesnemu zużyciu klocków i tarcz hamulcowych. Pianka do czyszczenia układu hamulcowego. Spray do czyszczenia układu hamulcowego. Niedrogi środek do czyszczenia układu hamulcowego. Środek do czyszczenia układu hamulcowego ibiotec.
Last update: 2023/02/24 15:07

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA HAMULCÓW W SPRAYU

3 WŁAŚCIWOŚCI

Odtłuszcza Czyści Zabezpiecza

 

Krótki czas odparowywania + maksymalna skuteczność

 

nie zawiera acetonu,

rozpuszczalników chlorowych i związków aromatycznych

 

 

 

BIOSANE NF 100 to mieszanka rozpuszczalników o wysokiej wartości KB, która oczyszcza i konserwuje wszystkie elementy układu hamulcowego. Klocki, tarcze, zaciski, bębny.

Jest kompatybilny i skuteczny we wszystkich rodzajach hamulców: żeliwnych, kompozytowych, ceramicznych, węgiel-węgiel

 

Tłuste resztki  

Pochodzą głównie z płynów hamulcowych, smarów z wałów kardanowych, cylindrów i tłoków, przypadkowych wycieków olejów z samego pojazdu lub z jezdni.

Pył    

Głównie z jezdni lub podwozia, zanieczyszczenia klimatycznego, szlamu, środowiska okołodrogowego.

Cząsteczki      

Są to słynne PF 10; powstają w wyniku zużycia klocków hamulcowych, ale także zużycia opon i nawierzchni dróg.

 

Krótki czas odparowywania BIOSANE NF 100 oraz bardzo wysoka skuteczność jako rozpuszczalnika pozwalają na wiele innych zastosowań:

- Czyszczenie gaźników i sprzęgieł

- Odtłuszczanie filtrów oleju, czyszczenie wtryskiwaczy oleju napędowego, przepływomierze, felgi

- Styki elektryczne, elektroniczne bez zasilania

- Przygotowanie powierzchni przed klejeniem, malowaniem, dekorowaniem

- Odtłuszczanie elementów mechanicznych, prowadnic, łańcuchów, przegubów, łożysk, rolek ...

- Odtłuszczanie zespołów o złożonej geometrii

- Usuwanie osadu z prowadnic obrabiarek, kolumn prasy

- Czyszczenie tworzyw sztucznych, elementów technicznych, stolarki PVC ...

 

BIOSANE NF 100 jest kompatybilny ze wszystkimi metalami, termoutwardzalnymi lub termoplastycznymi z wyjątkiem polistyrenu.

Bez reakcji z farbami i elastomerami (węże) oraz z tworzywami sztucznymi. W przeciwieństwie do wielu środków czyszczących do hamulców dostępnych na rynku, BIOSANE NF 100 nie zawiera acetonu, rozpuszczalników chlorowanych i związków aromatycznych (ksylen, toluen), które oprócz toksyczności silnie atakują te materiały.

 

Norma ISO EN 982 dotyczy w szczególności bezpieczeństwa w zakresie hydrauliki. Jest przejęta przez Dekret francuski 2008-1156 z 7 listopada 2008 r wprowadzający wymóg zapobiegania wszelkim zagrożeniom, szczególnie w tym obszarze. Biosane NF 100 służy jako środek czyszczący do przewodów elastycznych, umożliwiając wykrycie ewentualnych wycieków lub początków wycieków.

 

SPOSÓB UŻYCIA I ZALECENIA

Przed użyciem wstrząsnąć dobrze aerozolem. Spryskaj czyszczoną powierzchnię z odległości od 10 do 15 cm. W celu wyczyszczenia klocków hamulcowych, należy je wcześniej zdemontować.

 

                                   Pobierz arkusz techniczny

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Wygląd

  Wzrokowo

Płynny

-

Kolor

  Wzrokowo

Bezbarwny

-

Zapach

  Węchowo

Bezzapachowy

-

Gęstość objętościowa w 25°C

  NF EN ISO 12185

683

kg/m3

Współczynnik załamania światła

  ISO 5661

1,4120

-

Temperatura zamarzania

  ISO 3016

-50

°C

Rozpuszczalność w wodzie

  -

0

%

Lepkość kinematyczna w 40°C

  NF EN 3104

0,52

mm²/s

Zawartość wody

  NF ISO 6296

< 0,005

%

Pozostałość po odparowaniu

  NF T 30-084

0

%

Prężność par w 20°C

  NF EN 13016-1

113

hPa

CHARAKTERYSTYKA SKUTECZNOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Wartość KB

  ASTM D 1133

134

-

Czas odparowywania

  -

<1

min

Napięcie powierzchniowe w 20°C

  ISO 6295

18,7

N/m

Korozja płytki miedzianej 100h w 40°C

  ISO 2160

1a 

Ocena

CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (zamknięty pojemnik)

  ISO 2719

 <23

°C

Punkt samozapłonu

  ASTM E 659

<230

°C

Dolna granica wybuchowości

  NF EN 1839

0,9

% (objętość)

Górna granica wybuchowości

  NF EN 1839

9,5

% (objętość)

WŁAŚCIWOŚCI TOKSYKOLOGICZNE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Zawartość substancji CMR, drażniących, żrących

  Rozporządzenie CLP

%

Resztkowa zawartość metanolu w wyniku procesu transestryfikacji

  GC-MS

%

Emisje niebezpiecznych związków, CMR, czynniki drażniące, żrące w temperaturze 160°C

  GC-MS

%

WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE

WŁAŚCIWOŚCI

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Zawartość LZO (lotne związki organiczne)

  -

100 

%

Zawartość siarki

  GC MS

%

Zawartość benzenu

  ASTM D6229

%

Całkowita zawartość chlorowców

  GC MS

0

%

Zawartość rozpuszczalników chlorowanych

  -

 

Zawartość rozpuszczalników aromatycznych (toluen, ksylen ...)

  -

-

Zawartość ketonów (aceton, keton metylowo-etylowy ...)

-

0

-

Zawartość związków o GWP (współczynnik ocieplenia globalnego)

  -

0

%

Zawartość związków o ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej)

  -

%

 

 
 Spray IBIOTEC BIOSANE NF 100 650 ML o wysokiej skuteczności do czyszczenia i usuwania kurzu z układu hamulcowego. Bardzo szybkie odparowanie. Posiada gwarancję, nie zawiera toksycznego n-heksanu, acetonu, rozpuszczalników chlorowanych, aromatów. Zapobiega przedwczesnemu zużyciu klocków i tarcz hamulcowych. Pianka do czyszczenia układu hamulcowego. Spray do czyszczenia układu hamulcowego. Niedrogi środek do czyszczenia układu hamulcowego. Środek do czyszczenia układu hamulcowego ibiotec.
 
PREZENTACJA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             SPRAY 650 ml

                       pojemność netto 500 ml

Spray IBIOTEC BIOSANE NF 100 650 ML o wysokiej skuteczności do czyszczenia i usuwania kurzu z układu hamulcowego. Bardzo szybkie odparowanie. Posiada gwarancję, nie zawiera toksycznego n-heksanu, acetonu, rozpuszczalników chlorowanych, aromatów. Zapobiega przedwczesnemu zużyciu klocków i tarcz hamulcowych. Pianka do czyszczenia układu hamulcowego. Spray do czyszczenia układu hamulcowego. Niedrogi środek do czyszczenia układu hamulcowego. Środek do czyszczenia układu hamulcowego ibiotec.

 

 

 

Szukasz innego produktu?
Odkryj cały nasz asortyment, klikając na zdjęcie

 

 

Spray IBIOTEC BIOSANE NF 100 650 ML o wysokiej skuteczności do czyszczenia i usuwania kurzu z układu hamulcowego. Bardzo szybkie odparowanie. Posiada gwarancję, nie zawiera toksycznego n-heksanu, acetonu, rozpuszczalników chlorowanych, aromatów. Zapobiega przedwczesnemu zużyciu klocków i tarcz hamulcowych. Pianka do czyszczenia układu hamulcowego. Spray do czyszczenia układu hamulcowego. Niedrogi środek do czyszczenia układu hamulcowego. Środek do czyszczenia układu hamulcowego ibiotec.

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service 
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki 
porady technicznej 
karty technicznej 
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

producent chemii technicznej 
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE